Yabancısı Olmayın: Girişimci Sözlüğü 0 3877

Nerede çalışırsanız çalışın her sektörün kendine ait bir dili vardır. “Co-working space” yani ortak paylaşım alanlarında çalışma gerektiren kurumlarda sık sık karşılaşacağınız bir durum. Bir hukuk bürosu, reklam ajansı, muhasebe departmanı ya da bir giyim mağazası da buna dahil. Girişimcilik ekosisteminin bünyesinde barındırdığı terimler de aynen bu şekilde. Bu kavram için ekosistem; yani girişimcilik alanı demek istediğimiz gibi. Girişimcilik ekosistemi projenin beslendiği bilimsel, sosyolojik alt yapıyı temsil eder. Sizler için kısa ve öz bir derleme yaptık. Göz atmanızda fayda var.

Öncelikle belki de en çok duyduğumuz kelimelerden biri;

Angel Investor / Business Angel / Melek Yatırımcı: Başarılı bir projesi olduğu halde sermaye sorunu yaşayan girişimcilere hem finansal destek hem de kişisel olarak bilgi birikim ve tecrübelerini aktaran kişilerdir. Girişimcilere network kurma aşamasında yardımcı olurlar.

Unicorn : Bir milyar dolar değerlemeyi aşan girişimlere verilen isim. Dünyada bu aşamaya gelebilmiş yaklaşık 300 girişim bulunmakta. Unicorn’un bir üst seviyesi ise “decacorn”. Yani 10 milyar dolar değerlenmeyi başaranlar.

Ar-Ge: Araştırma ve geliştirme üzerine yapılan çalışmaların tümü. Bu çalışmaların yürütülmesi için oluşturulan Ar-Ge Faaliyet Merkezleri de bulunur. Bu merkezler en az 30 personel ile çalışmaların sürekliliğini sağlamayı hedefler. Türkiye’de üniversitelerin ve vakıf gibi oluşumların sosyal girişim adına kurdukları kuluçka ve sosyal inovasyon merkezleri hariç 200 adet Ar-Ge faaliyet merkezi var.

Hack: Birçok anlamı olmakla beraber genelde bir soruna efektif çözüm üretebilme.

Sprint: Projenin hedeflenen süre içerisinde bitirilmesi için harcanan yoğun çaba diyebiliriz. Bu süreçteki tempoyu temsil ediyor.

Seed Capital / Tohum Sermayesi: Projenin hayata geçirilmesi için gerekli ana para değil de ön sermaye anlamına gelir.

Crowdfunding / Kitle Fonlaması: Girişimin ihtiyaç duyduğu finansmanın girişimi destekleyen ve yatırımda bulunmaya hazır bir topluluk tarafından sağlanmasına verilen isim.

Roadmap: Ekibi ve ürünü geliştirebilmek adına kurgulanan eylem planı.

Incubator / Kuluçka Merkezi: Sosyal girişimlerin özellikle başlangıç aşamasından itibaren tüm süreçte finansal destek sağlamayı ve çalışma ortamı yaratmayı hedefleyen iş çevreleridir.

Lean start- up: Girişimcinin uzun Ar-Ge gerektiren süreçlerden kaçınarak meydana getirdiği prototip ürünü küçük gruplarda deneyerek hızla manevra yapması.

Growth hacking: Projeye başlamadan önce test edip en kısa sürede en yüksek performansı elde etme.

IP (Intellectual Property) Fikri Haklar: Üretilen buluşlar sanat eserleri, teknolojik cihazlar, tasarımlar gibi yaratımların için kullanılan semboller.

Synergy: Bir araya gelindiğinde çok daha verimli çalışmaların ortaya çıkacağı anlamına geliyor. Bir enerji yakalamak gibi düşünebilirsiniz.

Deep dive: Bir işi çok detaylıca inceleme ve sürekli check etme durumu.

Disrupt: Genellikle fintech için kullanılan bir terim. Girdiği alanda köklü bir değişime götürme durumudur.

Pain point: Şirketin müşterileri ve kendisi için mutlaka iyileştirilmesi gereken bir sorun.

Evangelist: Start-up dünyasında abartılan bir övgü olarak pazarlamacılara söyleniyor.

Emerging: Projenin gelişmekte olan aşamaları olarak değerlendirilebilir. Bir sonraki atılım diyebiliriz.

Lean Start-up: Müşteri isteklerini göz önünde bulundurarak düşük maliyetli ve olabildiğince hızlı bir ürün geliştirme kısaca yalın girişim denebilir.

Sektörün dinamiği olan bazı terimler bunlar.

Projenizde bol şans !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir