Önce Eğitim: KODA Projesi 0 1827

Her çocuğun, birey olarak özünden ve doğasından kopmadan kendini keşfedebildiği, üreten, düşünen, sorgulayan ve hayal gücüne inanan bir eğitim sistemi içerisinde yetişmeleri için nitelikli ve eşit fırsatlar yaratan gönüllülerin bir araya gelerek oluşturdukları platform: KODA

KODA yani “Köy Okulları Değişim Ağı”. Fikir annesi pırıl pırıl genç bir kadın: Mine Ekinci. Projenin başlaması aslında Ekinci’nin eğitim hayatı süresince edindiği tecrübelerle ortaya çıkıyor. Robert Koleji’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü ile eğitim hayatına devam eden Ekinci aslında geçmişten beri insan hakları ve sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllü projelerde bulunmuş. Harvard Üniversitesi’nde Eğitim Politikaları üzerine yaptığı yüksek lisans programı ile kafasında daha net bir bakışın belirlendiğini söyleyebiliriz. Marmara depreminin ardından ailesiyle beraber babaannesinin evine köye yerleşmesiyle şehir hayatındaki kaliteli eğitimin yanı sıra köy hayatındaki eşitsizlikleri ele alarak bir adım atmaya karar vermiş. KODA’nın serüveni de bu iki hayat ve farklılıklardan doğuyor demek yanlış olmaz.

KODA imkansızlıkları bir engel olarak görmek yerine “neler yapılabilir” ve “neleri, nasıl değiştirebiliriz” soruları üzerinden eğitime gönül vermiş idealist öğretmenler ile gönüllüleri birleştirerek değişime inanmaya davet ediyor. Misyonları “Türkiye’nin köy okullarında kırsaldaki koşullara uygun, bütünsel ve nitelikli bir eğitimi gerçek kılmak.” Bunu gerçekleştirmek için öncelikle koydukları hedef; sorunları görmezden gelmeden “realist” bir bakış açısıyla değişime inanmak. Eğitimin kalitesini arttıracak çocuk merkezli, yenilikçi ve ilerici bir eğitim modeli uygulamak. Yaptıkları ziyaretlerle birçok bölgede umutsuz olan öğretmenlerle de karşılaşmışlar. “Zaten imkanlar kısıtlı” bakışı öncelikli olarak öğretmenlerin vazgeçmesi gereken bir düşünce. Öğretmenleri kişisel ve mesleki açıdan güçlendirmek hedeflenen eğitim modeli için olmazsa olmaz bir basamak. Bir diğer hedef ise aslında projenin sürdürülebilirliğini ve enerjisini ayakta tutacak gönüllü-öğretmen topluluğunun çalışmalarının devamlılığına öncülük etmek.

 

 

KODA Neler Yapıyor?

Öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ve motivasyonları için ortak buluşmalar düzenliyor, farklı eğitim teknikleri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Öncelikli olarak öğretmenlerin gözüyle “Köy öğretmenliği nedir?” , “Köydeki bütünsel değişim nasıl sağlanabilir?” soruları üzerinden oryantasyonlar düzenleniyor, cevaplar değerlendiriliyor. Sene içerisinde de temel iletişim becerileri ve ders tasarım metotları gibi eğitim bilimleri üzerinden programlar yürütülüyor.

Öğrencilerin sosyal ve duyusal becerilerine yönelik atölye çalışmalarını destekleyerek, özgüvenlerinin artması ve kendilerini keşfetmeleri için destek oluyorlar. Ayrıca birleştirilmiş sınıflar için birleştirilmiş öğretmenler projesi ile ihtiyaç analizi yapılıyor.

7 ana başlıkla hedefledikleri modeli tanımlayan KODA, fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmak, geleceğe umutla bakan bireyler yetiştirmek için ışık olacak bir sosyal girişim projesi. Mine Ekinci’nin “İbrahim Bodur Sosyal Girişimci” ödülünü aldığını da söylemeden geçmeyelim. Genç bir kadın girişimci olarak böylesine güzel bir projenin öncüsü olmasını kutluyor, benzer oluşumlarla eşit, özgür ve üreten bireylerin yetiştiği bir eğitim sisteminin tüm çocuklara ulaşabilmesini umut ediyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir