Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 2021 0 1344

Güney Ege’deki sosyal sorunlara sürdürülebilir çözümler geliştirmek amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) proje önerilerinizi bekliyor!

Güney Ege bölgesindeki yoksulluk, kentleşme ve göçten dolayı değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları gidermek ve toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırma amacıyla geliştirilmiş olan proje önerilerinden uygun bulunanlar GEKA koordinasyonunda geliştirilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacak.

2021 yılı Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında proje önerileri, iki aşamalı yürütülecek süreçte değerlendirilecek.

  1. Aşama: Proje fikrinin, SOGEP Proje Öneri Formu’nun doldurularak en geç 01 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması.
  2. Aşama: GEKA tarafından uygun bulunan proje fikirlerinin ikinci aşamaya geçirilerek, GEKA koordinasyonunda proje geliştirme çalışmaları ile geliştirilmesi.

 

Projelerde aranan kriterler şu şekilde:

İstihdam Edilebilirliği Artırmak
Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,

Genç istihdamını artırmaya,

İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine, yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,

İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,

Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına, yönelik projeler.

Sosyal İçerme
Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,

Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal Sorumluluk
Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,

Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

 

Kimler başvuru yapabilir?

Programa, “Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar” başvuru yapabildiği gibi “Kâr Amacı Güden İşletmeler” de başvuru yapabiliyor. Kâr Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri kapsadığı ifade ediliyor.

 

Asgari proje bütçesinin 1.000.000 TL olarak belirlendiği Programda azami destek oranı ise başvuru sahibi kurumun niteliğine göre değişkenlik gösteriyor.

Kriterlere uygun başarılı proje fikirleri, GEKA koordinasyonunda başvuru yapan kuruluşla birlikte geliştirilecek ve kuruluşun projeyi tamamlaması sağlanacak. Yapılan bu değerlendirmenin ardından da her ilden 4 adet proje, GEKA tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacak.

Siz de bu işletme ve kuruluşlardan biriyseniz ve güzel proje fikirleriniz varsa pyb@geka.gov.tr e-posta adresine Proje Öneri Formu’nu doldurarak başvurunuzu en geç 1 Mart 2021 Pazartesi’ye kadar gönderebilirsiniz.

SOGEP Bilgilendirme Sunumuna ve Proje Öneri Formu’na ulaşmak ve başvurularınızı yapmak için https://geka.gov.tr/tr/basvurusu-devam-eden-destekler/destek/sosyal-gelismeyi-destekleme-programi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir